Snap Daniel Zwyczajny Wikipedja, Wolna Encyklopedia Images On Pinterest

Dotychczasowy prezes Energi, Daniel Obajtek złożył rezygnację z funkcji. Daniel Obajtek zastąpi Jacka Kurskiego na stanowisku prezesa TVP? Jak donosi Gazeta Wyborcza, politycy PiS obwiniają Kurskiego za słaby wynik w wyborach samorządowych 2018. Z uwagi na to, że pozycja prezesa Telewizji Polskiej jest coraz słabsza, pojawiły się pogłoski, że następcą Kurskiego mógłby zostać Daniel Obajtek - obecny prezes PKN Orlen. Co warto nim wiedzieć? Sprawdzamy najważniejsze informacje.
Rok 2017, pod kierownictwem Daniela Obajtka, Energa SA zakoñczy³a z kapitalizacj± na poziomie 5,three miliarda z³otych, notuj±c najwy¿szy w¶ród krajowych spó³ek energetycznych - siêgaj±cy 38 procent - wzrost kursu akcji notowanych na warszawskiej Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych. Daniel Obajtek odwiedził pracowników biur i zakładu produkcyjnego z różnych obszarów firmy oraz służb wsparcia. Prezes udał się także do miejsca w centrum administracyjnym, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa i krzyż, który w listopadzie 2003 roku poświęcił papież Jan Paweł II w intencji połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.
W czasie innego przesłuchania Obajtek „Prezesie” i jego ekipie mówił: „Ja się tych ludzi bałem, ale nigdy się przez nich nie skorumpowałem”. W te zapewnienia prokuratorzy z Ostrowa Wielkopolskiego nie uwierzyli. Obajtek musiał słuchać i wykonywać polecenia „Prezesa”, bo ten miał na niego haki z lat, kiedy razem wyłudzali pieniądze za fikcyjne dostawy surowca do Elektroplastu.
Była niedziela. „Prezes” wiedział, gdzie Obajtek pracuje, ale nie znał jego adresu domowego. Dlatego po przyjeździe na miejsce egzekutorzy weszli do sklepu spożywczego Wiesława Klimasa i zapytali, gdzie jest dom Obajtka. Klimas powiedział im, gdzie mają jechać, i natychmiast do Obajtka zatelefonował, mówiąc, że jacyś „dwaj łysole” niego pytali i za chwilę u niego będą.
Pozwoliła na to pisowska Ustawa z 10 czerwca 2016 r. zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jej pkt 5. mówi tym, że jeżeli nawet w już toczących się sprawach ujawniły się istotne okoliczności, konieczność poszukiwania dowodów lub przeprowadzenia innych czynności, sąd na wniosek prokuratora przekazuje mu sprawę w celu uzupełnienia dochodzenia lub śledztwa. W tym wypadku prokuratura uznała, że chce jeszcze uzupełnić materiał dowodowy w zakresie „ustalenia obowiązków i uprawnień Daniela Obajtka w okresie zatrudnienia w Elektroplaście”, „zasad obiegu dokumentów”, a także „rozważenia powołania biegłego z zakresu rachunkowości, ekonomiki przedsiębiorstwa oraz technologii PCV na okoliczność ustalenia, czy brak dostarczenia do spółki Elektroplast w latach 2003-2004 surowca w ilości 551 ton umożliwiał tej spółce produkcję (…)”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Snap Daniel Zwyczajny Wikipedja, Wolna Encyklopedia Images On Pinterest”

Leave a Reply

Gravatar